LINKIO

LINKIO
LINKIO
fructûs Sinici nomen, qui in Pekingia prov. frequens. Tribuli fere habet figuram, ad instar triangularis pyramidis, undiquaque prominens, cortice viridi crassiorique, ad apices rubescente: dum siccatur, nigtescit; interior substantia albissima est, sapore castaneae nucis, sed magnitudine tres quatuorque earum aequans. Seritur in stagnantibus aquis per totam Sinam: planta foliis est exilibus, longissimo tractu per aquae summam superficiem proserpentibus, fructus multiplices sub aquis latitant. Auctor. Anon. Sinae et Eur. c. 36.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • gaubtinės žarnos linkio pasaitas — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Mesocolon sigmoideum ryšiai: platesnis terminas – gaubtinės žarnos pasaitas …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • linkis — 1 lìnkis sm. (1) K.Būg, liñkis (2) NdŽ 1. K paviršiaus įlinkimas ar iškilimas: Katilo linkiùs ištiesti KI129. Lìnkis aukštyn, lìnkis žemyn – toki prokalnuota mūso žemė Šts. | Iš pašaknio pušis lygi, o toliau lìnkis yra Užp. 2. dauba, slėnis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lytis — 1 lytìs sf. (4) 1. SD253 viena iš dviejų gyvųjų būtybių gimčių (vyriškoji ar moteriškoji): Mat jau vis vyriška lytìs (vyriškis)! Vlkv. Gyventojų suskirstymas lyties atžvilgiu EncIX95. Vyriškos lytiẽs kūdikis DŽ. Lyties organai rš. Todrinag… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabanga — pabangà sf. (3b) [K] žr. pabaiga: 1. Kokia pradžia gyvenimo, tokia pabangà J. Kad bus pabangosp metai privaryti SGII37. Atejo svieto pabangà Užv. Iki pabangos svieto BPII27. Aš su jumis esmi ik pãbangai to pasaulio DP139. Kęst ... be jokios… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sūlinkis — sm. (1) kelio vingis, posūkis: Mum ta mašina pralenkė an sūlinkio Škn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vientinys — 2 vientinỹs, ė̃ adj. (3a) 1. iš vienos dalies susidedantis, nesudėtinis: Vientiniai ir sudėtiniai yra karnizai rš. | Gramatika išguldo būdą ir privalumus vientinių žodžių ir moko, kaip tus žodžius reik sunerti su kitas kitu S.Dauk. 2. rodantis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Mesocolon — gaubtinės žarnos pasaitas statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Mesocolon ryšiai: platesnis terminas – pilvaplėvė siauresnis terminas – gaubtinės žarnos linkio pasaitas siauresnis terminas – kylamosios gaubtinės …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • gaubtinės žarnos pasaitas — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Mesocolon ryšiai: platesnis terminas – pilvaplėvė siauresnis terminas – gaubtinės žarnos linkio pasaitas siauresnis terminas – kylamosios gaubtinės žarnos pasaitas… …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • Mesocolon sigmoideum — gaubtinės žarnos linkio pasaitas statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Mesocolon sigmoideum ryšiai: platesnis terminas – gaubtinės žarnos pasaitas …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”